Święto Niepodległości 2017

MIESZKAŃCY ŁOSIOWA !

Sołtys i Rada Sołecka Łosiowa, dzieci z Przedszkola w Łosiowie, młodzież i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Łosiowie oraz zespół Łosiowianie   g o r ą c o  z a p r a s z a j ą na obchody
99 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI