Lato z pożytkiem 2018

Tegoroczne „Lato z pożytkiem” przeminęło jak zwykle interesująco i jak zwykle za szybko. Dodatkową atrakcję stworzyła nam deszczowo-upalna aura, która towarzyszyła nam przez cały czas trwania akcji. Łosiowskie dzieci w tym czasie korzystały z wyjazdów: do kina w Opolu, na basen do Brzegu, na wycieczkę edukacyjną do Biblioteki Publicznej w Grodkowie oraz do Sulisławia. Na miejscu w bibliotece odbywały się również warsztaty plastyczne, kulinarne i artystyczne z karaoke i występami na scenie.

Jak co roku, podobnie i teraz głównym celem „Lata z pożytkiem” była nauka o regionie. Dzieci poznawały historię swojej miejscowości i najbliższych okolic, przy tej okazji oglądnęły, zgromadzone w bibliotecznych zbiorach zdjęcia sprzed 1939 r., obrazujące atmosferę dawnego Łosiowa, a kulminacją zajęć była zabawa w teatrzyk. Młodzi aktorzy odtworzyli na scenie - według własnej choreografii - legendę „O Łosiowskich skrzatach”.

Wiele cennych wiadomości o historii naszego regionu uzyskaliśmy od bibliotekarzy podczas wycieczki do Grodkowa. Mieszcząca się w ratuszu Miejska Biblioteka w Grodkowie pełni funkcję biblioteki powiatowej. Tu znajdują się ważne dla nas zbiory regionalne, istnieje Izba Pamięci. Ważną postacią w historii Grodkowa jest nauczyciel Fryderyka Chopina – Józef Elsner, który właśnie tutaj się urodził.

W strugach deszczu przebiegała wycieczka do pobliskiego Sulisławia. Miejscowość ta, podobnie jak Kopice, wiążę się z dziejami rodu Schaffgotsch i zbiega się z historią „O Śląskim Kopciuszku”. Dzieci bardzo zaciekawiła historia małej Joasi Gryzik, która podbiła serce najbogatszego człowieka na Śląsku i - jako spadkobierczyni - zrobiła tak wiele dobrego dla kultury swojego kraju.

Mamy nadzieję, że ten wspólnie spędzony czas był dla dzieci urozmaiceniem wakacyjnych dni i przyczynił się do wzbogacenia wiedzy o najbliższym dla nas otoczeniu.

Organizatorzy: Biblioteka Publiczna w Łosiowie i Towarzystwo Miłośników Łosiowa oraz uczestnicy bardzo dziękują: Radzie Sołeckiej Łosiowa za wsparcie finansowe, Teresie Rączce za prowadzenie warsztatów plastycznych oraz kierownictwu Domu Kultury w Łosiowie za użyczenie pomieszczeń na zajęcia.

Ludwika Chojnacka