Historia Łosiowa

65 lat w Łosiowie

     4 lutego 1945 roku Łosiów został zdobyty przez wojska radzieckie. W tym czasie mieszkały tu tylko         3 rodziny. W marcu zatrzymało się 6 rodzin powracających z robót przymusowych w Niemczech. Byli to pierwsi osadnicy -  pionierzy.

Czytaj więcej...

Historia Łosiowa

     Pierwsza wzmianka na temat Łosiowa pochodzi z dokumentu biskupa wrocławskiego Żyrosława z roku 1189. W dokumencie tym biskup ofiarowuje zakonowi joannitów kościół w Bardzie wraz z dziesięcinami. Jedną z miejscowości jest Łosiów, określony wówczas jako "ville nomie Mlodossouiz". Około roku 1207 Łosiów staje się siedzibą - "komandorią" zakonu maltańskiego (wieś należała wówczas do okręgu kasztelanii w Ryczynie).

Czytaj więcej...