Legendy

Każdy z nas zna zapewne podania o: "Popielu, którego zjadły myszy", "Lechu, Czechu i Rusie, czy o "Kraku, założycielu Krakowa". Są to polskie legendy, które zna nie tylko każde dziecko, ale także dorośli Polacy. Jesteśmy z nich dumni, uczymy się ich na lekcjach języka polskiego czy historii.
     Wiadomo przecież, że każda legenda lub podanie zawiera jakąś część prawdy. Również i my, mieszkańcy Łosiowa i okolic, mamy swoje własne, lokalne podania, które już przed II wojną światową doczekały się swojego opracowania i wydania. Publikacja, z której zaczerpnięto przedstawione w obecnej formie opowieści, została stworzona przez brzeskiego nauczyciela, Paula Fragera, w 1922 roku.
     Od tego czasu minęło już 82 lata! Zmieniły się czasy, bieg historii. W aktualnie prezentowanym zbiorze przedstawiamy Państwu legendy z Buszyc, Janowa, Łosiowa, Różyny i Wronowa. Wśród tych dawnych podań znajdują się także dwa - miejmy nadzieję, że w przyszłości będzie ich więcej - nowe opowiadania, których autorkami są: Monika Szczypior z Łosiowa oraz Ewa Skarbek z Różyny.
     Oddając do rąk Państwa zbiór dawnych i nowych "Legend Łosiowa i okolic", pragniemy przybliżyć w ten sposób piękno "duchowego dziedzictwa" mieszkańców tych ziem oraz przekazać to dziedzictwo nowemu pokoleniu, aby jeszcze ściślej złączyło się z przeszłością swojej Małej Ojczyzny.