Legendy Buszyc

"Ognisty snopek"

Patrząc na poruszane wiatrem łany zbóż, niejednokrotnie odnosi się wrażenie, że wyglądają niczym fale płynącej rzeki złota. Ziarno uzyskiwane z rozkołysanych kłosów zamienia się w mąkę, z której wypieka się złocisty chleb, ważny element codziennego pożywienia.

Czytaj więcej...