Lokalni Twórcy

Marek Uhl

Marek Uhl, pseudonim Marek Aries urodził się 13 kwietnia 1949r. w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Krakowie.

Czytaj więcej...

Ewa Lilianna Skarbek

Urodziła się 11.01.1059r. w Opolu. Pisała od najwcześniejszych lat życia. Jej wiersze ukazały się między innymi w "Gazecie Olsztyńskiej", "Kurierze Brzeskim", w "Kalendarzu Opolskim". Od dzieciństwa porusza się na wózku inwalidzkim.

Czytaj więcej...